Sjekkheftepolitikken

Publisert 05.04.2013 av POMB

Sjekkheftepolitikken. At vi betaler utlandet penger. Sånn at vi selv kan være en versting i miljøsaken, men likevel se bra ut. Den norske miljøbevegelsen er en stor vits og det er veldig trist for miljøsaken.

Stikkord