Slappe politikere, krever slappe journalister.

Publisert 18.05.2013 av POMB

Slappe politikere, krever slappe journalister. 

Lazy politicans, requires lazy journalists.

Stikkord