Lifeismen

Publisert 02.02.2016 av POMB

Vi må ikke glemme at Hitler ble valgt, sa Martin Luther King jr.

Det er i år 15 år siden George Bush i Guds og USAs navn startet «krigen mot terror.» Tallene viser med tydelighet at kampen ikke vinnes med tradisjonell krigføring. I 2014 ble nesten ti ganger så mange drept i terrorangrep som i år 2000. Antallet drepte økte fra 3361 i 2000 til 32 685 i 2014. Antall terrorangrep gikk i samme periode opp fra 1812 til 13370 tilfeller på verdensbasis, dette ifølge Global Terrorism Database/Aftenposten.

Skal vi stoppe «den tredje verdenskrig» må vi til roten av problemet: at barn og voksne lever uten å være ivaretatt av FNs verdenserklæring om menneskerettigheter.

Det jaktes igjen på syndebukker. De antihumane retningene bekjempes dessverre ikke av seg selv. For det er gode tider for rasisme. De ulike innvandrerfiendtlige kreftene i Europa er stort sett alle tilhengere av Putin, og de er kritiske til EU. Så de har mer enn innvandringsmotstand å stå sammen om.

Ved årsskiftet 2015/2016 gikk tidsfristen for FNs tusenårsmål ut. Nå har FN laget seg nye mål; bærekraftmålene. De skal utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen år 2030. Til nå har verdenssamfunnet vært flinkere til å lage mål enn til å gjennomføre mål. En ny generasjon politikere kan gjøre noe med det.

"Kortsiktig, snever egeninteresse hindrer oss i å forstå hvordan våre skjebner er innbyrdes avhengige av hverandre i en global verden." Dette skrev tidligere generalsekretær i FN, Kofi Annan, i Aftenposten 20. januar 2016. I artikkelen forteller han om hvordan manglende politisk vilje og sviktende ledelse går på bekostning av global samforstand.

Det nærmer seg presidentvalg i både USA og Frankrike. To store land med enda større symbolverdi. Donald Trump kan bli president i USA og Marine Le Pen i Frankrike. Ikke så rart at tiden vi lever i vekker opp minnet om Martin Luther Kings advarsel om Hitler.

Glem rød og blå, det er nesten ingen forskjell uansett. Det er tid for samforstand. Den beste garantien for god samhandling.

Vi må stå opp for de gode sakene og velge oss en eller annen form for lifeisme, som kan overvinne rasismen.

Stikkord