Den norske befolkningen

Publisert 10.02.2016 av POMB

Om noen år kan Norge passere 4 millioner mennesker som skal finansieres over offentlige budsjetter. Rundt 700 000 og et økende antall personer i arbeidsfør alder lever av en form for trygd. Antall offentlig ansatte har passert 800 000 og det samme har et økende antall pensjonister. 1,3 millioner av oss driver med en form for skole eller utdanning, barnehagebarn inkludert. Eldreboomen gjør at pensjonistandelen øker hvert år fremover, idag er over 800 000 nordmenn pensjonister.

Drives Norge bra? Med over 300 000 uføretrygdede, over 100 000 på sosialhjelp, omlag 150 000 på arbeidsavklaringspenger og over 125 000 arbeidsledige gir vel svaret seg selv. Summen står i sterk kontrast til forestillingen om "lav norsk arbeidsledighet." 

 Å «nave» er blitt et begrep i Norge. Felles for de som «naver» er at de mottar en form for trygd; uføretrygd, dagpenger for arbeidsledige, arbeidsavklaringspenger eller sosialhjelp.   

 «Kommunen kan kalle deg inn til tjeneste, dersom du får arbeidsledighetstrygd.» Simen Markussen (forsker på Frischsenteret) lanserte dette forslaget på NHOs årskonferanse nylig. Forslaget er godt plantet hos dem som har ansvaret for NAV.

Tenk for eksempel hvor god jobb mange «nav-ere» kunne gjort på asylmottak i disse dager. Med god ledelse og medarbeidere i form av for eksempel arbeidsledige, kunne vi møte og mestre den akutte asylsituasjonen både bedre og rimeligere.

I år fyller NAV-reformen 10 år – det har vært 10 år med mye frustrasjon. Kanskje på tide å rykke helt tilbake til start?

På startstreken kan det gjøres noe med regelverket og støtteordningene, slik at de blir både enklere og mer rettferdige. Med slike endringer kan 19 000 ansatte i NAV-organisasjonen bruke mer av kreftene på å hjelpe folk, i stedet for å kontrollere et regelverk som det er vanskelig nok for ansatte i NAV å forstå. 

Stikkord