Åtte år med Barack Obama

Publisert 17.08.2016 av POMB

«Det mest kraftfulle ordet i demokratiet vårt er vi,» sier Barack Obama. Håper han en vakker dag blir Generalsekretær i FN. Hele denne saken er basert på BBC-serien «America in the Obama Years». 

«Jeg er optimist av natur og jeg tenker langsiktig.» Barack Obama

Han tar over et USA i økonomisk krise i 2008. Over natten stiger arbeidsledigheten med 750 000. Arbeidsledigheten er på 8,7 prosent. 1/3 har mer gjeld enn boligverdien.

«Vi visste at vi måtte ta omfattende virkemidler i bruk og at det ville bli vanskelig politisk.» Barack Obama

Barack Obama foreslår å pumpe vel 800 milliarder dollar inn i økonomien. «Shocking,» svarer republikanerne.

«Vi skylder alle amerikanere å handle raskt og med et felles mål» Barack Obama

For å komme republikanerne i møte foreslår Barack Obama 300 milliarder dollar i skattelette.

Den største tiltakspakken i USAs historie blir rushet gjennom kongressen på 6 uker.

Om den amerikanske økonomien sier Barack Obama: «Det blir en lang kamp. Den største utfordringen er å dempe forventningene uten å ta bort håp.»

Barack Obama redder bilindustrien og kommer seg gjennom bankkrisen.

«De fleste beslutninger jeg tar – gjelder ikke saker der det finnes en klar og grei løsning. Når det er slik, er det andre som ordner det.» Barack Obama

«Man må ikke bli handlingslammet, men få til det man kan klare her og nå, og bygge videre på det.» Barack Obama

«Det finnes myter blant politikere om hva som er vinnersaker og tapersaker. Og den gjengse oppfatning var at dette var politisk selvmord.» Barack Obama om helsereformen

«Jeg skulle gi politiske råd. 7 presidenter hadde forsøkt før og feilet.» David Axelrod, rådgiver om helsereformen.

«Jeg reise rundt og drev valgkamp i to år. Dere vet vi må få til en helsereform.» Barack Obama

«Den politiske og moralske kostnaden ved ikke å prøve er altfor høy.» Barack Obama

Allerede i 1978 sa Senator Ted Kennedy (Edward Kennedy) på demokratenes landsmøte: «Partiet vårt innførte alderspensjon i 1930-årene. Vi innførte sykeforsikring for eldre i 1960-årene. Og vi kan innføre nasjonal helseforsikring i 1970-årene. 30 år senere leverte Kennedy stafettpinnen videre til Obama. Kennedy sier følgende før valget: «Med Barack Obama skal helsetjenester bli en grunnleggende rettighet for alle.»

Barack Obama arver et system der folk betaler for private sykeforsikringer. Det offentlige dekker veteraner, de gamle og svært fattige. Hver 6. amerikaner mangler forsikring. 45 000 dør per år fordi de mangler forsikring.

Republikanerne steiler imot reformforslaget og sier: «dette er ikke offentlig styring av helsevesenet, det er offentlig overtakelse.»

«Når du gir han dårlig nytt, stiller han gode spørsmål. Han reagerer ikke emosjonelt. Men vi kunne se at han tenkte på neste trekk.» Nancy Ann De Parle, rådgiver.

«Om jeg var i tvil om vi skulle få det til? Javisst.» Barack Obama

«Jeg er svart og er USAs president. Jeg vet jeg har hellet med meg.»

Det er mye støy og problemer med å få helsereformen gjennom. 9.september 2009 sier Barack Obama til Kongressen: «Vi må slutte å kjekle. Vi må slutte med spillfekteri. Nå må vi handle.»

«Obama sa til meg: Dette lovforslaget er mye viktigere for meg enn gjenvalg. Dette vil forandre Amerika og vi må få det igjennom.» Harry Reid, flertallsleder

Forslaget blir til slutt vedtatt med 220 mot 211 stemmer.

«Det var et slikt øyeblikk som gjør at du husker hvorfor du gikk inn i politikken.» Barack Obama

Obama får aldri flertall i kongressen igjen. Republikanerne stanser alle hans andre større reformer.

«Det har vært uenighet rundt det å fremme demokrati de senere årene. Mye av uenigheten skyldes krigen i Irak. Men jeg har en usvikelig tro på at alle mennesker – lengter etter visse ting. Det å kunne si sin mening og ha innflytelse på hvordan man blir styrt. Frihet til å leve slik man vil. Dette er ikke bare amerikanske ideer.» Barack Obama

Barack Obama forsøker å få Mubarak til å trekke seg når opprørene starter i Egypt. Når han er borte sier Obama: «Det egyptiske folket har talt. Dets stemme har blitt hørt og Egypt vil aldri bli som før.»

Barack Obama bestemmer seg for å støtte opposisjonen mot Gaddafi i Libya. «Vi invaderer ikke et land. Vi handler ikke alene. Vi handler etter mandat fra FNs sikkerhetsråd – på en helt ny måte og med stor hast. Oppgaven er begrenset, og vi redder liv.» Barack Obama Det går 7 måneder før aksjonen er over. Gaddafi pågripes og skytes.

IS rykker frem og gjør seg bemerket med å drepe amerikanske journalister. Obama får med seg en koalisjon på 65 land som skal utføre luftangrep i Irak og Syria. «Vi skal svekke og til slutt knekke IS.» Barack Obama

«Det som skjer i Syria plager meg.» Barack Obama

Det går bedre med atomforhandlingene med Iran. Etter mange forhandlinger kommer landene til enighet i Geneve. «Dette er en bra dag. Igjen ser vi hva som er mulig med godt diplomati. Iran kom stadig nærmere et nivå der de kunne lage et kjernevåpen. I henhold til avtalen vi fremforhandlet med Iran i fjor – vil ikke Iran få noen atombombe.» Barack Obama

I en aksjon i Pakistan dreper USA Osama Bin Laden. «Selv om det bare var 50-50 sjanse for at han var der, så mente jeg vi skulle slå til.» Barack Obama

Når Obama stiller til gjenvalg i 2012 har han sikret alle amerikanere helseforsikring og reddet landet fra den verste finanskrisen i manns minne. Valget vinner han klart. I valgkampen sier visepresident Joe Biden: «Bin Laden is dead. General Motors is alive.»

5 uker etter valget dreper en syk mann 20 barn og 6 ansatte før han dreper seg selv. Det skjer på barneskolen Sandy Hook. «Dette er vår viktigste oppgave: å ta vare på barna våre. Vår viktigste jobb. Greier vi ikke det, greier vi ingenting.» Barack Obama.

Presidenten handler så fort han kan. For å skjerpe våpenlovene undertegner han 23 dekreter. Men disse er lettere å omstøte enn lover vedtatt av kongressen.

Barack Obama sloss mot våpenindustrien om 2. tillegg i USAs grunnlov om rett til å bære våpen. National Rifle Association gir store bidrag til det republikanske partiet. Deres kommentar på skoletragedien: «Nå må vi ta ansvar for skolene våre. Det eneste som kan stanse en skurk med våpen, er en helt med våpen.» Wayne Le Pierre, leder NRA.

Barack Obama taper våpenkampen i kongressen. Han er tydelig sint når han samme dagen innleder pressekonferansen med å si: «Folk har sagt at å bruke ofrenes familier som lobbyister, var upassende.» Til slutt sier han: «Dette er en skammens dag for Washington.»

Barack Obama blir også motarbeidet i sitt forslag på å få til en samlende innvandringsreform. Han får kritikk fra innvandrerorganisasjoner for å være for streng og deportere for mange. Han sier: «Jeg sover faktisk dårlig om natten. Det vil alltid være urettferdig at et barn i El Salvador har det annerledes enn barn i Texas.»

30.juni 2014 er tålmodigheten over og Barack Obama gir opp planene om å få saken gjennom i kongressen: «Republikanernes handlingslammelse skader både sikkerheten og økonomien. Det skader fremtiden vår og. Derfor vil jeg reformere systemet så langt jeg kan på egenhånd. Uten kongressens medvirkning.»

«Det er ungdommer nå som studerer, og som kunne blitt deportert – var det ikke for dekretene.» Sier Barack Obama når jobben er gjort.

«Rettferdighet vokser ut av gjenkjennelse. Det at vi kjenner igjen oss selv i hverandre. At min frihet avhenger av at også dere er frie. At historien ikke kan være et sverd som forsvarer urettferdighet. Eller et skjold mot fremskritt.» Barack Obama 

Pål O.M.Berrefjord 

Stikkord