Pål O.M.Berrefjord (POMB)

Publisert 05.09.2016 av POMB

Foto: Stein Roger Andresen

Jeg håper sterkt og inderlig at det kommer en ny form for lifeisme, som knekker rasismen. Den viktigste saken for meg er et nytt og på noen områder overnasjonalt FN med makt og ressurser til å helbredre verden, som i Michael Jackson's "Heal the World" Noen andre saker jeg står for: Ja til Bergensbanen 4 timer - Fiks skolebyggene og gi grunnskolebarna gym hver dag - Fiks drikkevannsledningene - Fjern den nye fraværsregelen i den videregående skolen og erstatt den med en regel som gjør at flest mulig klarer å gjennomføre vgs på en faglig forsvarlig måte - Ja til cash, det er absurd at noen vil gjøre vanlige penger ulovlig - innfør skattefritak for inntekter under 100 000 for selvstendig næringsdrivende gründere (Så lenge de ikke får støtte fra NAV) - Styrk kollektivsatsingen i byene fortere, og subsidier billettprisene mer - Begrens gigantjagerfly-kjøpet Norge holder på med, det er en skandaløs bruk av ressurser som finner sted - styrk psykiatritjenesten i skoler og barnehager - bevar verdensarven 

Jeg støttter samfunnsengasjementet til Barack Obama og håper han en dag blir Generalsekretær for et nytt, sterkere og bedre FN. Jeg jobber med Norsk radar (norskradar.no) og Global radar (globalradar.no) for strategiselskapet Sensenet AS  (Siden 2014). 

Pål O.M.Berrefjord.  E-mail: pb@sensenet.no

Stikkord