Forente Nasjoner, Foren Dere

Publisert 18.09.2016 av POMB

Bedre å tro på en utopi om en bedre verden enn å slå seg til ro med at jordkloden ikke kan helbredes, som i Michael Jacksons «Heal theWorld» 

Verden trenger forandring:

- Fordi vi ikke følger opp verdenserklæringen om menneskerettigheter.
- Fordi folk mangler vann, mat og bolig.
- Fordi folk lever på flukt.
- Fordi folk langt på vei ikke respekterer naturen.
- Fordi folk rammes av krig.
- Fordi det finnes folk som ikke lever i demokrati.

Hva gjør verden med dette idag?

Verdens nasjoner overlater ansvaret til FN. Så langt, så bra. Eller kanskje ikke? Ikke. For FN har verken makten eller ressursene som trengs. Jeg syens det må skje noe stort (!) med FN.

Det handler om å få på plass et FN som er mer troverdig, på noen områder overnasjonalt og på alle måter sterkere enn idag.

Skal FN forandres så må demokratiene i verdens nasjoner kreve det. Folk må bruke demokratiet.

Jeg ser for meg et nytt FN den dagen FN feirer 100 år i 2045.

Da har verden fått et FN som har samlet alle verdens forsvarsressurser, til et verdensforsvar for fred. En samling som førte til at verdens bruk av ressurser til forsvar ble redusert med 85 prosent.

I dette bildet har verden fått et FN som sørger for at ingen andre mennesker i noen nasjoner mangler mat, vann og bosted.

Verden har fått et FN som faktisk kan passe på at landene styres demokratisk. Og det er fred i verden. I 2045.

Selvsagt ser jeg for meg at det er Barack Obama som leder verdenssamfunnet gjennom hele denne snuoperasjonen. Jeg tror han også drømmer om en forent verden via FN. Han er den ledende kraften som skal til. Er han ikke? Uansett, han vil trenge hjelp fra verdens nasjoner.

Her kommer Norge inn i bildet. Eller: Her kan Norge komme inn i bildet. Norge kan selvfølgelig jobbe aktivt for en skikkelig FN-reform.

Biografien til Barack Obama heter «å leve en drøm». Det er det politikk handler om. Å gjøre drømmer om til virkelighet. «Jeg er optimist og jeg jobber med langt perspektiv», sier Barack Obama. Heldigvis sier han det, tenker jeg.

«Det fineste ordet i demokratiet vårt er vi», sier han også. Og så klart kan vi. «We are the world.»

 

Stikkord