10 kroner for kollektivtransport

Publisert 24.09.2016 av POMB

I valgkampen 2001 var en av sakene mine «10 kroner for bussbilletten». Hadde jeg kommet på Stortinget hadde jeg foreslått at staten, som et klimatiltak, skulle subsidiere kollektivbillettene i de store byene. CO2-avgiften kunne vært et naturlig sted å hente inndekning fra. Jeg mener fortsatt dette bør skje, selv om det burde kommet for 15 år siden. Jeg ble mobbet mye for dette forslaget. Jeg synes de skulle holdt seg til saken.

Stikkord